WYDARZENIE

LISTOPAD
2016 r.

Kpt.mar. Katarzyna Mazurek
Pierwsza Pani dowódcą okrętu Marynarki Wojennej RP

'Kapitan marynarki Katarzyna MAZUREK dowódcą ORP LUBLIN'
artykuł na stronie internetowej 8. Flotylli Ochrony Wybrzeża - www.8fow.wp.mil.pl