WYDARZENIE

27 GRUDNIA
2016 r.

Wizyta kpt.mar. Katarzyny Mazurek
w Lublinie, 27 XII 2016 r.