WYSTAWA

Wystawa:
kwiecień -maj
2016 r.

150 lat Szkół Vetterów

 150 lat Szkół Vetterów

Na wystawie prezentujemy foografie Szkoły, Jej Fundatarów i Absolwentów.

Dzięki staraniom Zgromadzenia Kupców Miasta Lublina 5 sierpnia 1866 roku  została uruchomiona  4-klasowa niedzielna Szkoła  Handlowa. Od 1902 roku funkcjonowała już  7-klasowa Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców m. Lublina. Nauka w nowym, wybudowanym w stylu neogotyckim, gmachu przy ul. Bernardyńskiej rozpoczęła się 5 września 1906 roku. Charakterystyczny budynek z czerwonej cegły jest już od prawie 110. lat elementem panoramy Lublina. 

Głównymi fundatorami  Szkoły byli bracia, August i Juliusz Vetterowie. W 1927 roku Zgromadzenie Kupców Miasta Lublina uchwaliło nadanie  Szkole imienia. W 1928 roku Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadał Szkole nazwę: Gimnazjum Męskie im. A. i J. Vetterów.